14เก็บบรรยากาศการเตรียมโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่โดยทีมงานซีพีเอฟและคุณครู น้องๆโรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์” เพื่อทำพิธีส่งมอบระหว่างมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ซีพีเอฟและโรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์” ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม นี้ 
 

 

 

 

 
Cr:ดาเรศ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท
Actions: E-mail | Permalink |