07แม้ว่ามูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทจำเป็นต้องเลื่อนพิธีส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์” จ.สุโขทัย เนื่องจากการระบาดของโควิด-19

แต่คุณครูจากโรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์”แจ้งข่าวดี ไก่ไข่ที่มูลนิธิฯและซีพีเอฟมอบให้โรงเรียนพากันออกไข่ให้ผลผลิตแล้ว ดูจากรูปแล้วน้องไก่ดูสุขภาพดี แข็งแรง ไข่ที่ออกมาดูดีเชียว คุณครูนำมาเป็นของขวัญรับเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา
 Cr:ดาเรศ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท
Actions: E-mail | Permalink |