รายการมนุษย์ต่างวัยพาไปทำความรู้จักกับ 'ตะวัน' ตะวัน สังขวิมล อายุ 27 ปี นักฟุตบอลอาชีพ ตำแหน่งกองกลาง จากสโมสรจามจุรียูไนเต็ด ที่เติบโตมาในหมู่บ้านสะเนพ่อง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
แม้ว่ามูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทจำเป็นต้องเลื่อนพิธีส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์” จ.สุโขทัย เนื่องจากการระบาดของโควิด-19
จากสถานการณ์การระบาดใหม่ของโควิด-19 ขณะนี้ ทางศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร ห้วยทราย มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทห่วงใยในความปลอดภัยของน้องๆนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์และทีมงานได้ดำเนินมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ท่านพล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท พร้อมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและที่ปรึกษา กปร. ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องจากพระราชดำริกรมชลประทาน พร้อมคณะผู้ติดตามได้มาเยี่ยมให้โอวาทและกำลังใจนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิฯ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
เมื่อเร็วๆนี้มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท โดยคุณธิดา สำราญใจ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาครอบครัว โครงการครอบครัวอุปการะในชุมชนวัฒนธรรมได้ร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการครอบครัวอุปการะในชุมชนวัฒนธรรมให้กับเจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เก็บบรรยากาศการเตรียมโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่โดยทีมงานซีพีเอฟและคุณครู น้องๆโรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์” เพื่อทำพิธีส่งมอบระหว่างมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ซีพีเอฟและโรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์” ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม นี้
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ทีมงานจากมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทได้นำเสนอผลของการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อคณะกรรมการคัดเลือกโครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการพัฒนา แก้ปัญหาสังคมในรอบที่ 2 เพื่อรับการพิจารณาเข้ารอบสุดท้าย
ชุมชนบ้านปากรอ ตำบลสิงหนคร จังหวัดสงขลา จากพื้นที่ชนบทยากจนกลายมาเป็นแหล่งสร้างรายได้หาเลี้ยงชีพให้กับหลายๆครอบครัว โดยโครงการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ที่ส่งตัวแทนอย่าง <strong>&ldquo;คุณเอี้ยง ชาญวิทย์ รัตนชาติ&rdquo;</strong> มาเป็นแบบอย่างให้กับชาวบ้านปากรอหลุดพ้นจากความยากจน
โดยคณะฯ เดินทางไปองค์การบริหารส่วน ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน ศึกษาระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ต้นแบบประเทศไทย อีกขั้นตอนสู่ความสำเร็จการบริหารจัดการน้ำบริบทของชุมชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทร่วมกับสำนักงานโครงการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ แต่ละรุ่นที่มาใช้ชีวิตร่วมกัน ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร ห้วยทราย เพชรบุรี จะได้รับการฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น
ปัจจุบันเป็นยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในทุกด้าน เราจึงนำเทคโนโลยีมาต่อยอดโครงการนี้ให้พัฒนาอย่างรวดเร็ว ทั้งยังใช้เทคโนโลยีมาช่วยรักษาระยะห่างทางสัมคมเพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกด้วย โดยการทำระบบ Chatbot เพื่อการรายงานข้อมูลของโรงเรียนทั่วประเทศ ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ (Line)
มันเป็นโอกาสและสิ่งที่ภาคภูมิใจและก็ขอขอบคุณทางมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท นะครับ ที่ให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่พักที่หลับที่กิน ทุกๆอย่างเลยครับ ความรู้สึกตั้งแต่เข้ามานะ
โครงการครอบครัวอุปการะเป็นอีกหนึ่งโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนที่ขาดโอกาสของชาติ เป็นงานที่ท้าทายการทำงาน ของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทเพื่อเป้าหมายการเด็กกำพร้าได้พบกับครอบครัว อันเป็นสถาบันทางสังคมที่มีความหมายแก่เด็กมากที่สุด เป็นที่ให้ความรัก ความอบอุ่น การเลี้ยงดู ซึ่งมีผลต่อพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาของเด็ก เป็นสถาบันแรกให้เด็กเรียนรู้กฎเกณฑ์ทางสังคม
กว่าจะมาเป็นโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน เพื่อโภชนาการเด็กไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา วิถีชีวิตของเด็กๆในโรงเรียนชนบทที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารจำนวนไม่น้อยยังประสบปัญหาการเข้าถึงโภชนาการ อาหารที่มีคุณค่า
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ไปเรียนรู้ดูงานความสำเร็จของไร่แสงสกุลรุ่ง ที่บริหารจัดการโดย เกษตรหญิง “คุณเกศราญาภัทร์ ธนะวัตต์” กับ “คุณกมลวรรณ ลูกสาวที่จบจากคณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคม ขนส่ง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่กลับไปช่วยคุณแม่ที่เป็นเกษตรกรพัฒนาการทำเกษตรผสมผสานจนประสบความสำเร็จ
แม้จะไม่ได้สอนโรงเรียนที่ตัวเองจบมา แต่นับได้ว่าได้ไปสอนโรงเรียนที่เพิ่งเปิดใหม่ไม่นาน มีความไม่พร้อมหลายด้าน แต่ครูเสือ "สิบตำรวจตรีธนพล วิฑูรย์" มุ่งมั่นและยังมีพลังเต็มเปี่ยมที่จะพัฒนาเด็กๆ ในถิ่นทุรกันดารให้ได้รับโอกาสเหมือน”เสือ”
กวีมาจากครอบครัวชนบทที่ยากจน แต่ได้รับโอกาสในชีวิต กวีเล่าว่าตอนไปฝึกงานที่อิสราเอลเป็นประสบการณ์ที่ดี ได้แรงบันดาลใจในการทำการเกษตรที่ก้าวหน้าของอิสราเอล
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCC) เดินหน้าส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน สนับสนุนเด็กและเยาวชนผลิตอาหารในโรงเรียน อิ่มท้องด้วยโปรตีนคุณภาพอย่างไข่ไก่ และเรียนรู้หลักการจัดการธุรกิจเกษตร สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้ในอนาคต
หากใครที่ได้ติดตามเรื่องราวของ "ซองอุ๊" นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทรุ่น 7 เด็กชายจากชายแดนจากสังขละบุรี ที่รักในการทำงานศิลปะ นอกจากจะทำงานศิลปะเพื่อเลี้ยงชีพแล้ว “ซองอุ๊”ยังเป็นคนที่มีจิตใจดีทำประโยชน์เพื่อสังคม
อีกเรื่องราวของเมล็ดพันธุ์แห่งความดีของ น้องนพปฎล เจือจุ้ยหรือน้องติ๊ดตี่ อดีตนักเรียนทุนในโครงการนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ ของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ที่อยากนำมาแบ่งปันเล่าสู่กันฟัง
หนึ่งในโครงการครอบครัวอุปการะในชุมชนวัฒนธรรม ของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เมื่อลูกสาวที่อุปการะเลี้ยงดู มาตั้งแต่อายุ 3 ขวบ กำลังจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปนาฎดุริยางค์ สาขาเอกการแสดงพื้นบ้านอีสาน วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โดยมูลนิธิฯ ร่วมกับ Care for Children และกรมกิจการเด็ก ตลอดจนสหทัยมูลนิธิ จัดอบรมความรู้เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรและสร้างทีมงาน ประจำปี เพื่อร่วมกันทำงาน "โครงการครอบครัวอุปการะในชุมชนวัฒนธรรม" อย่างมีความรู้มีทักษะมีทัศนคติ และพฤติกรรมการทำงานที่สอดคล้องรองรับ เป็นหนึ่งเดียว
นอกจากการอบรมพัฒนาทีมงานฯให้มีความรู้ใหม่ๆเพื่อนำมาพัฒนาปรับใช้ในการทำงานในโครงการต่างๆของมูลนิธิฯ ทีมงานฯยังเรียนรู้ดูงานเพื่อนำมาพัฒนาโครงการที่มูลนิธิฯทำในโครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้เกษตรกร
ย้อนไปเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2530 คณะผู้บริหารและพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ร่วมกันก่อตั้ง "กองทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์” เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนมายุครบ 5รอบ โดย "กองทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์" ตั้งปณิธานที่จะดำเนินโครงการ "ตามรอยใต้เบื้องพระยุคลบาท” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทห่างไกล ทั่วประเทศ
หนึ่งในโครงการพัฒนาชีวิตที่มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทริเริ่ม ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องคือ <strong>&quot;โครงการครอบครัวอุปการะ&quot;</strong> หรือครอบครัวที่ทำหน้าที่ดูแลเด็กกำพร้าจากสถานสงเคราะห์เพื่อแบ่งเบาภาระปัญหาของสังคม &nbsp;โดยการคัดเลือกเด็กกำพร้าและครอบครัวเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์ มาอยู่ด้วยกันเพื่อเติมความรัก ความอบอุ่นและบ่มเพาะความดีงามให้กับเด็กกำพร้าร่วมกับมูลนิธิฯ
น่ายินดีที่ วันนี้โครงการพัฒนาอาชีพตำบลปากรอ​ อำเภอสิงหนคร​ จังหวัดสงขลา ​ ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทจัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรลูกค้า​ ธกส.จำนวน​ 90​ คน​ ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ​ตามศาสตร์​พระราชา​
คุณสุปรี เบ้าสิงห์สวย พร้อมทีมงานโครงการต่างๆของมูลนิธิฯเข้ารับการอบรม&nbsp; โดย อาจารย์มนตรี คงตระกูลเทียน คณบดีคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร PIM ให้การต้อนรับและให้กำลังใจทีมงานที่ทำงานเพื่อสังคม
ย้อนเวลากลับไปเมื่อปี 2539 เมื่อครั้ง <strong>พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี&nbsp;</strong>และรัฐบุรุษยังมีชีวิตท่านให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาความยากจน ด้วยความเป็นคนสงขลา พลเอกเปรมจึงมอบแนวความคิดกับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมหน่วยราชการและเอกชนหาแนวทางแก้ปัญาความยากจน
ดังที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงประจักษ์ว่านักเรียนในถิ่นทุรกันดารในโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6แล้ว ส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูง จึงมีพระราชประสงค์ให้พระราชทานพระราชานุเคราะห์นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาต่อตามความสามารถ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้กลับไปพัฒนาชุมชนของตนเอง
เมื่อ 20 ปีย้อนเวลากลับไป ณ ชุมชนบ้านปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา กล่าวได้ว่าเป็นชุมชนที่ประสบความยากจนสุดของสงขลา ด้วยเจตนารมย์ของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่ต้องการแก้ปัญหาความยากจนให้กับชุมชนแห่งนี้ด้วยการริเริ่ม &quot;โครงการพัฒนาอาชีพปากรอ&quot;
เมื่อ น้องกรวิชย์ เข็มกลัด (หลวงพี่บอล)นักเรียนทุนพระราชานุเคราะห์ รุ่น8 บวชเรียนศึกษาธรรมมะจะครบ1พรรษาและก่อนสึกออกมา หลวงพี่บอลมีความกตัญญูต้องการตอบแทนคุณมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาฯ
น้องสุนทร พลีเพื่อชาติ นักเรียนทุนรุ่น 3 ของโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนฯของมูลนิธิฯ จบจาก รร.ตชด สุนทรเวช อ. สังขละบุรี &nbsp;จ.กาญจนบุรี เริ่มเข้าโครงการฯในปี 2548 จบ ม.6 โรงเรียนวังไกลกังวล และจบปริญาตรี การจัดการโลจิสติกส์ จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
เมื่อวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา คุณอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมกับ คุณฉัตรคณา เฉียบแหลม ผู้จัดการทั่วไป แม็คโครสาขาเลย คุณธีรยุทธ ลิมปกาญจน์เวช ผู้จัดการทั่วไป ซีพีแรม ส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ที่สยามแม็คโครและซีพีแรม สนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการในโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปีของสยามแม็คโครในปี 2562 โดยมี พ.ต.ท. แถม บงแก้ว ครู สบ.3 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 นายตำรวจนิเทศ รับมอบ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีด ตำบลห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม จังหวัดเลยพร้อมได้รับเกียรติจาก คุณปัญญา วงศ์ศรีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานและสักขีพยานในพิธี
เมื่อเร็วๆ นี้ (9 กันยายน 2563) ทีมงานมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท (CP.RLDF : Charoen Pokphand for Rural Lives&rsquo; Foundation) นำโดย คุณอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ กรรมการและเลขาธิการ ได้ร่วมพบปะกับผู้แทนหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCCB : Japanese Chamber of Commerce-Bangkok) นำโดย Mr.Masahito Fukamachi คณะกรรมการฝ่ายความช่วยเหลือสังคม เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ภายใต้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการของ JCCB ในรอบปี 2562/2563 และพิจารณาการสนับสนุนโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 ในรอบปี 2563/2564
เมื่อเร็วๆ นี้ &nbsp;ทีมงานมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท (CP.RLDF : Charoen Pokphand for Rural Lives&rsquo; Foundation) &nbsp;นำโดย คุณธิดา สำราญใจ ผู้รับผิดชอบโครงการครอบครัวอุปการะในชุมชนวัฒนธรรม &nbsp;และคุณไกรวิทย์ สิบรัมย์ เจ้าหน้าที่โครงการฯ &nbsp; ร่วมอบรมการดำเนินงานครอบครัวอุปถัมภ์ ประจำปี 2563 จัดโดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับองค์การ Care for Children (ประเทศไทย) ณ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) จังหวัดนนทบุรี
ชาวปากรอ ได้ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐและประชาสังคม จัดกิจกรรม &quot;รำลึกชาตกาล ๑๐๐ ปี ร้อยความดีเพื่อป๋าเปรม&quot;เพื่อรำลึกถึงคุณความดีของ พลเอกเปรม ผู้เป็นชาวสงขลาที่มุ่งมั่นส่งเสริมสนับสนุน การยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาพื้นที่ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ตำบลที่ได้ชื่อว่ามีรายได้ต่อครัวเรือนต่ำที่สุดของจังหวัดให้ชาวบ้านมีอาชีพ มีรายได้เพิ่ม มีความเข้มแข็ง
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาเยาวชนชายแดน โดยได้เริ่มดำเนินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ขึ้น โดยร่วมกับสำนักงานโครงการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อให้เยาวชนชายแดนได้รับโอกาสทางการศึกษาทัดเทียมเยาวชนในเมือง แล้วกลับไปพัฒนาชุมชนให้มีโอกาสเฉกเช่นเดียวกัน
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 น. เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ และคุณมาริษา เจียรวนนท์ ภริยา พร้อมด้วย คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร และ คุณบุษดี เจียรวนนท์ ภริยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร 568 รูป ณ ท้องสนามหลวง ซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยส่วนกลางจัดขึ้นที่ท้องสนามหลวง มีพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยองคมนตรี ส่วนราชการในพระองค์ ประธานองค์กรอิสระ ปลัดกรุงเทพมหานคร ปลัดทุกกระทรวง รัฐวิสาหกิจ ตัวแทนภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งในส่วนของภาคเอกชน นอกจากเครือเจริญโภคภัณฑ์แล้ว ยังมีบริษัทอื่นๆ ประกอบด้วย กลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ บ.บุญรอดบริวเวอรี่ เป็นต้น
อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ กรุงโรม ชูบทบาทภาครัฐและเอกชนทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความมั่นคงอาหารในระดับภูมิภาคและระดับโลก เชื่อมโยงการทำงานร่วมกันและการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชน (Partnership) ดร.ธนวรรษ เทียนสิน อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ กรุงโรม เปิดเผยว่า จะนำรูปแบบและแนวทางของโครงการ &ldquo;เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน&rdquo; ที่ดำเนินการโดย บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือซีพีเอฟ และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และ โครงการ &ldquo;Milk for Kids&rdquo; ของ ซีพี เมียนมา ไปเป็นต้นแบบเพื่อนำเสนอให้ประเทศไทยจัดตั้งเป็น &ldquo;ศูนย์ความเป็นเลิศอาหารกลางวันและนมโรงเรียนของโลก&rdquo; ยกระดับบทบาทของไทยในการเป็นแหล่งเรียนรู้ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยมีองค์กรที่ดำเนินโครงการเกี่ยวกับอาหารมั่นคงทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ในการสร้างโอกาสเข้าถึงอาหารอย่างยั่งยืนแก่ประเทศที่สนใจ ร่วมผนึกพลังขจัดความหิวโหย (Zero Hunger) ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ตระหนักถึงความสำคัญของภาวะโภชนาการที่ดีของเด็กในวัยเรียนตามแนวกลยุทธ์ &ldquo;อาหารมั่นคง&rdquo; สู่ความยั่งยืน พร้อมส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ประจำปี 2561 จำนวน 50โรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนกว่า 155,000 คน ให้ได้รับโปรตีนคุณภาพดี สดใหม่ไว้รับประทาน พิธีส่งมอบโครงการฯในปี 2561 นี้ จัดขึ้นที่่โรงเรียนบ้านหนองหอย ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร ซึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด 50 โรงเรียน คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 15 ล้านบาท โดยจะมีการส่งมอบให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นช่วงที่โรงเรียนเปิดเทอม นักเรียนจะได้มีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการบริโภคอย่างยั่งยืน